آرد ستاره فانتزی

نوع مصرف : پخت انواع نان های مسطح، باگت و فرانسوی

خصوصیات : این آرد دارای درصد پایین تری سبوس نسبت به آرد خبازی می باشد که این درصد با توجه به نیاز خریداران بین %20-18 متغیر است.در این آرد نسبت به آرد خبازی از میزان کمتری سبوس و لایه های اطراف اندوسپرم استفاده شده و مغز دانه ی گندم در تولید این گونه از آرد نقش بیشتری دارد.مدت ماندگاری این نوع آرد با توجه به وجود درصد کمتری از سبوس نسبت به آرد خبازی، 4 ماه در شرایط استاندارد پیش بینی می گردد.